Đèn chùm chao thủy tinh-ĐCTT006

6.611.000 VNĐ – Ø800 x H700 – E14 x 12 – Bảo hành 12 tháng

Đèn chùm chao thủy tinh-ĐCTT005

7.536.000 VNĐ – Ø750 x H650 – E14 x 8 – Bảo hành 12 tháng

Đèn chùm chao thủy tinh-ĐCTT004

7.271.000 VNĐ – Ø750 x H650 – E14 x 8 – Bảo hành 12 tháng

Đèn chùm chao thủy tinh-ĐCTT003

9.916.000 VNĐ – Ø850 x H700 – E14 x 12 – Bảo hành 12 tháng

Đèn chùm chao thủy tinh-ĐCTT002

4.429.000 VNĐ – Ø1100 x H850 – E27 x 12 – Bảo hành 6 tháng

Đèn chùm chao thủy tinh-ĐCTT007

7.007.000 VNĐ – Ø800 x H750 – E14 x 12 – Bảo hành 12 tháng

Đèn chùm kiểu Ý-ĐCKY008

6.625.000 VNĐ – Ø800 x H300 – G4 20W x 19 – Bảo hành : 6 tháng

Đèn chùm kiểu Ý-ĐCKY007

5.777.000 VNĐ Ø800 Bảo hành 6 tháng

Siêu Thị Đèn Chùm – Cửa Hàng Đèn Chùm – Đèn Chùm Đẹp